Konzultacija psihologa

1. Inicijalna procjena aktualnog psihološkog stanja uz uvid u ostalu dostupnu dokumentaciju

2. Psihološko savjetovanje po dogovoru ovisno o vrsti poteškoća (psihosomatske tegobe, anksiozna stanja, promjene u raspoloženju, panične atake, poteškoće u komunikaciji, psihološka podrška u reguliranju prekomjerne tjelesne težine).

l
  •  Trajanje konzultacija 60 minuta.