Liječnički pregled za zaštitare i čuvare

 Utvrđivanje opće i zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara  obavezno je prema Zakonu o privatnoj zaštiti (NN 16/20).

Čuvari su dužni  učiniti prethodni zdravstveni pregled prije zapošljavanja, a svakih pet godina ponovni periodički zdravstveni pregled.

Izvanredni zdravstveni pregled je potrebno učiniti i prije isteka roka po zahtjevu:

 • nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi
 • inspektora Ministarstva unutarnjih poslova
 • nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i
 • čuvara osobno

Zaštitari obavljaju redovite (prethodne i periodičke) preglede. Prethodni se pregled obavlja prije zaposlenja na mjesto zaštitara u privatnoj zaštiti. Zaštitari su obvezni obaviti periodični pregled svake tri godine (periodički), a izvanredni zdravstveni pregled po zahtjevu:

 • nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi
 • inspektora Ministarstva unutarnjih poslova
 • nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i
 • zaštitara osobno

POTREBNA DOKUMENTACIJA za pregled

 • važeća osobna iskaznica
 • potvrda liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju ne starija od 30 dana
 • medicinska dokumentacija u slučaju postojanja neke bolesti
 • naočale /leće ukoliko ih koristite
l

Dolazak na pregled u prijepodnevnim satima “na tašte”

Pregled uključuje vađenje krvi, elektrokardiogram, pregled vida, spirometrija, audiogram, psihologijsko testiranje te zaključni pregled i mišljenje liječnika specijaliste medicine rada.

Trajanje pregleda je 90 minuta.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  dobivate  isti dan po zaključenju pregleda.