Pregled za plesne srednje škole

POTREBNA DOKUMENTACIJA za pregled

  • važeća osobna iskaznica
  • medicinska dokumentacija u slučaju postojanja neke bolesti
  • naočale / leće ukoliko ih koristite
  • Potrebno je sa sobom ponijeti  i obrazac sa zahtjevima izabrane plesne srednje  o sveobuhvatnosti pregleda.
l
  • Pregled uključuje vađenje krvi, elektrokardiogram, pregled vida, spirometrija, audiogram, psihologijsko testiranje te zaključni pregled i mišljenje liječnika specijaliste medicine rada.
  • Trajanje pregleda je 90 minuta.
  • Uvjerenje se dobiva po zaključenju pregleda.

*svaka plesna srednja škola ima svoje uvjete za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti pa se i pregledi mogu razlikovati po dijagnostičkim pretragama.