Specijalistički sportski pregledi

POTREBNA DOKUMENTACIJA za pregled

  • osobna ili zdravstvena iskaznica
  • obrazac propisan od sportskih Saveza

ZA ERGOMETRIJU je potrebno naručiti se na broj telefona 01/2929 502 te sa sobom ponijeti:

  • sportsku odjeću
  • sportsku obuću
  • ručnik ili vlažne maramice
  • dezodorans

Ukoliko dolazite u sportskoj odjeći potrebno je ponijeti rezervnu odjeću za presvući.

l
  • Pregled uključuje vađenje krvi, mjerenje visine i težine, elektrokardiogram, pregled  vida, spirometrija, ergometrija po zahtjevu te zaključni pregled i mišljenje liječnika specijaliste medicine rada i sporta.
  • Uvjerenje se dobiva po zaključenju pregleda.